Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Found 7 results

2018

Li, Jinbao; Xie Shang-Ping; Cook, Edward; Chen Fahu; Shi, Jiangfeng; Zhang, David D.; Fang, Keyan; Gou, Xiaohua; Li, Teng; Peng, Jianfeng; Shi Shiyuan; Zhao, Yesi
Geophysical Research Letters
(2018)
LDEO Publication Number:
8276

2010

Fang, K; Davi, N; Gou, X; Chen, F; Cook, E; Li, J; D'Arrigo, R
Climate Dynamics
(2010)
Davi, N; Jacoby, G; Fang, K; Li, J; D'Arrigo, R; Baatarbileg, B
JGR
(2010)

2009

Fang, K; Gou, X; Chen, F; Peng, J; D'Arrigo, R; Wright, W; Lee, M
Trees: Structure and Function
(2009)
Fang, K; Gou, X; Chen, F; Cook, E; Li, J; D'Arrigo, R
International Journal of Climatology
(2009)

2008

Gou, X. H.; Chen, F. H.; Yang, M. X.; Gordon, J.; Fang, K. Y.; Tian, Q. H.; Zhang, Y.
Science in China Series D-Earth Sciences
(2008)
Issue:
1
Pages:
41-55
Volume:
51
DOI 10.1007/s11430-007-0154-1